لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (3)
تهران (10)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودک بدحال - نلسون 2011
نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ مقدمه:علی‌اکبر زینالو ؛ مترجم:احمد جامعی‌خسروشاهی - اندیشه رفیع - دیویی: 618.92 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 149000 ریال - 0 -393-987-964-978 انتخاب
2- بیماریهای قلب و عروق نلسون 2016
نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ مقدمه:علی‌اکبر زینالو ؛ مترجم:مرتضی حیدری - آرتین طب - دیویی: 618.92120754 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 328000 ریال - 7 -113-424-600-978 انتخاب
3- اولین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:پرویز فلاح‌عابد ؛ نويسنده:رامین سرچمی - اندیشه زرین - دیویی: 378.0079 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 2 -95-5519-600-978 انتخاب
4- پرسمان طرح جامع سلامت استان قزوین: ضرورت، چگونگی و دستاوردها
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،طب و جامعه - دیویی: 613 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 2 -03-6760-600-978 انتخاب
5- راهی به سوی توسعه سالم استان: مروری بر برنامه جامع سلامت استان قزوین (1392 - 1388)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:منوچهر مهرام - طب و جامعه - دیویی: 362.109553 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 2 -6-91135-964-978 انتخاب
6- نظام‌نامه استانی: "مدیریت سلامت همه جانبه" با رویکرد مولفه‌های اجتماعی سلامت
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور - طب و جامعه - دیویی: 354.550647 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 7 -6-91281-600-978 انتخاب
7- الگویی برای پیشرفت پایدار مناطق اقتصادی: مبتنی بر رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها (مروری بر برنامه جامع سلامت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 613.095587 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 5 -06-7222-600-978 انتخاب
8- استانداردسازی ارزشیابی دانشجو: معرفی دو نظریه کلاسیک و نوین
نويسنده:احمد صبوری‌کاشانی ؛ نويسنده:محمود محمدی ؛ نويسنده:علی‌اکبر زینالو - تهران صدا - دیویی: 371.262 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 2 -93-6411-964 انتخاب
9- قلب: کتاب جامع آمادگی آزمون بورد فوق تخصص قلب کودکان
گردآورنده:محمدتقی مجنون ؛ گردآورنده:گلنار مرتاض‌هجری ؛ گردآورنده:مریم نیکوفر - مهراد - دیویی: 618.9212 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 890000 ریال - 1 -4-95450-622-978 انتخاب
10- آموزش در راندهای بالینی: خودآموزی سودمند برای استادان و دستیاران بیمارستان‌های آموزشی
نويسنده:دان واینهولتس ؛ نويسنده:جانین ادواردز ؛ مترجم:علی‌اکبر زینالو - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 610.7155 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 17900 ریال - 9 -503-460-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2