لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فارسی (2) دوره تکمیلی
نويسنده:غلامعلی آریا ؛ نويسنده:علی‌النقی بافنده ؛ نويسنده:بشیر خزامی‌پور - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 374 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 450000 نسخه - 7 -13-7767-964 انتخاب
2- وسایل باغبانی
ويراستار:رضا خوشنویسان ؛ ويراستار:رسول سیف ؛ ويراستار:بشیر خزامی‌پور - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 374 - 14 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1376 - 35000 نسخه - انتخاب
3- (آب - خاک - کود): از سری کتابهای بخش کشاورزی "طرح توسعه آموزش کاربردی بزرگسالان"
ويراستار:رضا خوشنویسان ؛ ويراستار:رسول سیف ؛ ويراستار:بشیر خزامی‌پور - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 374 - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 35000 نسخه - انتخاب
4- زیاد کردن گیاهان باغی
ويراستار:رضا خوشنویسان ؛ ويراستار:رسول سیف ؛ ويراستار:بشیر خزامی‌پور - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 374 - 38 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1376 - 35000 نسخه - انتخاب
5- فارسی 3: دوره پایانی نهضت سوادآموزی
نويسنده:رضا خوشنویسان ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ نقاش:بیژن نائینی - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 374 - 200 صفحه - وزیری (مقوایی) - انتخاب
6- فارسی 3: دوره پایانی
نويسنده:رضا خوشنویسان ؛ نويسنده:محمداسماعیل محبی ؛ نويسنده:علی‌النقی بافنده - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 374 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -29-7767-964 انتخاب
7- فارسی (2) دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی
نويسنده:غلامعلی آریا ؛ نويسنده:علی‌النقی بافنده ؛ نويسنده:بشیر خزامی‌پور - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 8fa0.76 - 168 صفحه - وزیری (مقوایی) - انتخاب
8- تعلیمات اجتماعی دوره پایان نهضت سوادآموزی
تهيه كننده:مراد زاده ؛ تهيه كننده:بشیر خزامی‌پور ؛ تهيه كننده:علی النقی‌بافنده - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 374 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1