لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (15)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان (رشته تاریخ)
نويسنده:محمدامیر شیخ‌نوری ؛ ويراستار:جواد سخا ؛ ويراستار:مینا احمدیان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 955.0461 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 14700 ریال - 6 -109-387-964 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
3- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان (رشته تاریخ)
نويسنده:محمدامیر شیخ‌نوری ؛ ويراستار:جواد سخا ؛ ويراستار:مینا احمدیان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 955.0461 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 6000 نسخه - 21000 ریال - 3 -109-387-964-978 انتخاب
4- اثرآفرینان: زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران (از آغاز تا سال 1300 هجری شمسی): کابلی - میهنی
زيرنظر:محمدرضا نصیری ؛ محقق:مینا احمدیان ؛ محقق:محمدرضا اسحاقی‌جردوی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 920.055 - 346 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 964-6278-71-X انتخاب
5- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان (رشته تاریخ)
نويسنده:محمدامیر شیخ‌نوری ؛ ويراستار:جواد سخا ؛ ويراستار:مینا احمدیان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 955.0461 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 3 -109-387-964-978 انتخاب
6- راهنما و بانک سوالات امتحانی تاریخ ادبیات ایران دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و ...
تهيه و تنظيم:پرویز عباسی‌داکانی ؛ تهيه و تنظيم:مینا احمدیان - استادی - دیویی: 8fa0.9 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 38000 ریال - 5 -83-6722-964-978 انتخاب
7- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
8- پیمان فراموش شده: غدیر، ما و مسئولیت‌ها
نويسنده:حسن سعید ؛ ويراستار:مینا احمدیان - محمود سعید - دیویی: 297.452 - 88 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -1-90609-600-978 انتخاب
9- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام از سال 40 تا 227 ه.ق (رشته تاریخ)
نويسنده:محمدامیر شیخ‌نوری ؛ ويراستار:هوشنگ خسروبیگی ؛ ويراستار:مینا احمدیان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 909.097671 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 100 نسخه - 200000 ریال - 1 -129-387-964-978 انتخاب
10- اثرآفرینان: زندگینامه نام‌آوران فرهنگی ایران (از آغاز تا سال 1300 هجری شمسی): ناتل خانلری - ...
زيرنظر:محمدرضا نصیری ؛ محقق:مینا احمدیان ؛ محقق:محمدرضا اسحاقی‌جردوی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 920.055 - 284 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 5 -82-6278-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3