لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (27)
تالیف (25)
ترجمه (41)
تهران (59)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استینک داره آب می‌ره
نويسنده:مگان مک‌دونالد ؛ مترجم:آناهیتا جعفری ؛ تصويرگر:پیترهمیلتن رنلدز - آمیس - دیویی: 813 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -31-5419-600-978 انتخاب
2- بابابزرگ درختی
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -292-119-600-978 انتخاب
3- گاندی
نويسنده: دمی ؛ مترجم:شهرام اقبال‌زاده ؛ مترجم:پگاه اقبال‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 954.0350924 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 7 -003-391-964-978 انتخاب
4- استینک و خوکچه‌های گینه‌ای
نويسنده:مگان مک‌دونالد ؛ مترجم:آناهیتا جعفری ؛ تصويرگر:پیترهمیلتن رنلدز - آمیس - دیویی: 813 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -33-5419-600-978 انتخاب
5- پیراهن تازه‌ی بیل
نويسنده:آن فاین ؛ مترجم:معصومه انصاری ؛ زيرنظر:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 6 -290-119-600-978 انتخاب
6- فوت و فن بازنگری و ویرایش رمان
نويسنده:جیمزاسکات بل ؛ مترجم:شهرام اقبال‌زاده ؛ ويراستار:اکرم دژهوست‌گنک - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 808.3 - 558 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1110 نسخه - 7 -0527-03-600-978 انتخاب
7- دولت‌های فرومانده
نويسنده:نوآم چامسکی ؛ مترجم:اکرم پدرام‌نیا ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - افق - دیویی: 973.931092 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 6 -461-369-964-978 انتخاب
8- استینک و یه عالمه آب‌نبات
نويسنده:مگان مک‌دونالد ؛ مترجم:آناهیتا جعفری ؛ تصويرگر:پیترهمیلتن رنلدز - آمیس - دیویی: 813 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -32-5419-600-978 انتخاب
9- ساپروفیت
نويسنده:رفیع افتخار ؛ زيرنظر:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 3 -217-119-600-978 انتخاب
10- شش مرد
نويسنده:دیوید مک‌کی ؛ مترجم:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - فاطمی - دیویی: 823.914 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 3 -901-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7