لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (27)
تالیف (25)
ترجمه (41)
تهران (59)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در خرابات مغان
نويسنده:داریوش مهرجویی ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 6 -216-119-600-978 انتخاب
2- گاندی
نويسنده: دمی ؛ مترجم:شهرام اقبال‌زاده ؛ مترجم:پگاه اقبال‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 7 -003-391-964-978 انتخاب
3- زمین بدون بزرگ‌ترها
نويسنده:ماهان ولی‌زاده ؛ زيرنظر:شهرام اقبال‌زاده - قطره - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 65000 ریال - 8 -720-119-600-978 انتخاب
4- در خرابات مغان
نويسنده:داریوش مهرجویی ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 200 نسخه - 220000 ریال - 6 -216-119-600-978 انتخاب
5- درد جاودانگی: قیصر امین‌پور، خاطره‌ها و نقدها
به‌اهتمام:جمال‌الدین اکرمی ؛ به‌اهتمام:شهرام اقبال‌زاده - خانه کتاب - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2500 نسخه - 55000 ریال - 6 -051-222-600-978 انتخاب
6- یک ضیافت خصوصی: گفت‌و‌گوهای احمدرضا احمدی با مطبوعات
به‌اهتمام:رسول رخشا ؛ زيرنظر:شهرام اقبال‌زاده - قطره - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 125000 ریال - 4 -562-119-600-978 انتخاب
7- بچه تمساح
نويسنده:رابرت مانش ؛ مترجم:پانته‌آ اقبال‌زاده ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - نگارینه - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 3 -014-230-964-978 انتخاب
8- پتک آسمان
نويسنده:ارتورسی کلارک ؛ مترجم:پیمان اسماعیلیان ؛ زيرنظر:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2700 نسخه - 95000 ریال - 5 -172-119-600-978 انتخاب
9- دوباره به هم رسیدیم
نويسنده:استفن پاستیس ؛ مترجم:پژمان واسعی ؛ مترجم:شهرام اقبال‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 0 -219-413-600-978 انتخاب
10- در خرابات مغان
نويسنده:داریوش مهرجویی ؛ ويراستار:شهرام اقبال‌زاده - نشر قطره - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 6 -216-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7