لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (7)
تالیف (13)
ترجمه (10)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پزشکی و جراحی
نويسنده:نگار نادری ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:هوشنگ اعلم - کتاب مرجع - دیویی: 610 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 3 -38-5397-600-978 انتخاب
2- برآمدن عباسیان: ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی
نويسنده:نادر نادری ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - سخن - دیویی: 953.02 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 1 -136-372-964 انتخاب
3- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - دیویی: 190 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 220000 ریال - 4 -779-312-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف دانش بشر: نمایه
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - نشر نو - دیویی: 030 - 196 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 165000 ریال - 5 -00-7443-964 انتخاب
5- چشم پزشکی
نويسنده:هوشنگ اعلم ؛ نويسنده:نگار نادری ؛ نويسنده:سیدحسین رضوی‌برقعی - کتاب مرجع - دیویی: 617.7 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 0 -39-5397-600-978 انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
7- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - دیویی: 190 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 36000 ریال - 6 -779-312-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف دانش بشر: هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، تاریخ جهان، اقتصاد و جامعه، جهان امروز، ورزش، دانستنیهایی از ایران
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - نشر نو - دیویی: 030 - 762 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 165000 ریال - 2 -8-92731-964 انتخاب
9- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - دیویی: 190 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 220000 ریال - 4 -779-312-964-978 انتخاب
10- قطار 22:5
نويسنده:جورج هرز ؛ مترجم:نگار نادری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 813.54 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 0 -11-8075-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3