لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (7)
تالیف (13)
ترجمه (10)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه نمایشنامه (برای کودکان): خواستن، توانستن است، آرزوی قشنگ رعنا، به دنبال دوست زیبا، تی‌تی
نويسنده:نگار نادری - فرهنگ ایلیا - دیویی: 8fa2.62 - 106 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -415-190-964-978 انتخاب
2- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - دیویی: 190 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 220 نسخه - 220000 ریال - 4 -779-312-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف دانش بشر: نمایه
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - نشر نو - دیویی: 030 - 196 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3750 نسخه - 165000 ریال - 5 -00-7443-964 انتخاب
4- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - دیویی: 190 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 36000 ریال - 6 -779-312-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف دانش بشر: فضا و زمان، علوم زمین، علوم زیستی، علوم پایه، تکنولوژی، صنعت و ترابری ...
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - نشر نو - دیویی: 030 - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3750 نسخه - 165000 ریال - 0 -9-92731-964 انتخاب
6- چشم پزشکی
نويسنده:هوشنگ اعلم ؛ نويسنده:نگار نادری ؛ نويسنده:سیدحسین رضوی‌برقعی - کتاب مرجع - دیویی: 617.7 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 0 -39-5397-600-978 انتخاب
7- بخوان و بدان: چکیده اطلاعات عمومی از دانش بشر
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ ؛ نويسنده:سعید اربابی‌شیرانی ؛ نويسنده:فرهاد افروز - فرهنگ نشر نو - دیویی: 030 - 1138 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5500 نسخه - 90000 ریال - 4 -37-7443-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف دانش بشر: نمایه
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - فرهنگ نشر نو - دیویی: 030 - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 18500 ریال - 5 -00-7443-964 انتخاب
9- داروشناسی و داروسازی
نويسنده:نگار نادری ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:شمامه محمدی‌فر - کتاب مرجع - دیویی: 615.10917671 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 5 -47-5397-600-978 انتخاب
10- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3