لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (35)
تالیف (51)
ترجمه (32)
تهران (50)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات تخصصی صنعت گاو شیری (نشریه هوردز دیری من): کتاب 34، نوامبر 2009 الی 10 فوریه 2010
مترجم:غلامرضا قربانی ؛ مترجم:اکبر اسدیان ؛ مترجم:مهدی صفاهانی‌لنگرودی - رنگینه - دیویی: 636.2142 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 8 -49-2619-964-978 انتخاب
2- ریاضی (5) پنجم دبستان
نويسنده:فرزاد تندرو ؛ ويراستار:اکرم مهرعلی ؛ ويراستار:علی ساریخانی - کلاغ سپید - دیویی: 510.76 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 2 -80-6600-600-978 انتخاب
3- ریاضی (5) پنجم دبستان
نويسنده:فرزاد تندرو ؛ ويراستار:اکرم مهرعلی ؛ ويراستار:علی ساریخانی - کلاغ سپید - دیویی: 510.76 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1396 - 5000 نسخه - 210000 ریال - 2 -80-6600-600-978 انتخاب
4- مجموعه مقالات تخصصی صنعت گاو شیری (نشریه هوردز دیری من): کتاب 5، 25 مارس و 10 آوریل 2005
مترجم:غلامرضا قربانی ؛ مترجم:اکبر اسدیان ؛ مترجم:مهدی صفاهانی‌لنگرودی - رنگینه - دیویی: 636.2142 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 964-96390-8-X انتخاب
5- فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه)
نويسنده:مریم کاظمی ؛ زيرنظر:حامد حاجی‌محمدی ؛ ويراستار:اکبر عبدی‌ازندریانی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 7 -183-359-600-978 انتخاب
6- باروری و ناباوری در گاو شیری
زيرنظر:هواردز دیری‌من ؛ مقدمه:دنیس هالادی ؛ مترجم:مهدی صفاهانی‌لنگرودی - رنگینه - دیویی: 636.2142 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -68-2619-964-978 انتخاب
7- ریاضی (5) پنجم دبستان
نويسنده:فرزاد تندرو ؛ ويراستار:اکرم مهرعلی ؛ ويراستار:علی ساریخانی - کلاغ سپید - دیویی: 510.76 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 4000 نسخه - 210000 ریال - 2 -80-6600-600-978 انتخاب
8- مجموعه مقالات تخصصی صنعت گاو شیری (نشریه هوردز دیری من): کتاب 7، 25 مه و ژوئن 2005
مترجم:غلامرضا قربانی ؛ مترجم:اکبر اسدیان ؛ مترجم:مهدی صفاهانی‌لنگرودی - رنگینه - دیویی: 636.2142 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 6 -01-2619-964 انتخاب
9- مجموعه مقالات تخصصی صنعت گاو شیری (نشریه هوردز دیری من): کتاب 60، سال 2018 - شماره اول
مترجم:غلامرضا قربانی ؛ مترجم:مریم باقری ؛ مترجم:اکبر اسدیان - رنگینه - دیویی: 636.2142 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -08-6005-622-978 انتخاب
10- فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه)
نويسنده:مریم کاظمی ؛ زيرنظر:حامد حاجی‌محمدی ؛ ويراستار:اکبر عبدی‌ازندریانی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 7 -183-359-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9