لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (4)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه‌های سیاسی مسلمانان
نويسنده:مرتضی شیرودی - زمزم هدایت - دیویی: 297.4832 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 1 -59-8769-964 انتخاب
2- انقلاب و آینده ایران
نويسنده:مرتضی شیرودی - خرسندی - دیویی: 955.083 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 1 -951-114-600-978 انتخاب
3- مسائل نظامی و استراتژیکی معاصر
نويسنده:مرتضی شیرودی - زمزم هدایت - دیویی: 355.4 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 ریال - 8 -64-8769-964 انتخاب
4- به سوی حیات طیبه
نويسنده:علی باقی‌نصرآبادی ؛ نويسنده:غلامعباس طاهرزاده ؛ نويسنده:جعفر ساسان - زمزم هدایت - دیویی: 297.61 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 7 -208-246-964-978 انتخاب
5- ایران و اسلام معاصر
نويسنده:مرتضی شیرودی - خرسندی - دیویی: 955 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 4 -950-114-600-978 انتخاب
6- هفت نقد سیاست
نويسنده:مرتضی شیرودی - صالحیان - دیویی: 320.50955 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -061-214-622-978 انتخاب
7- اندیشه‌های سیاسی در اسلام
نويسنده:مرتضی شیرودی ؛ تهيه كننده: پژوهشکده‌علوم‌اسلامی‌امام‌صادق(ع) - زمزم هدایت - دیویی: 320.5 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 4 -267-246-964-978 انتخاب
8- اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی
نويسنده:سیدعطااله موسوی ؛ ويراستار:مرتضی شیرودی - زمزم هدایت - دیویی: 327.117 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 0 -463-246-964-978 انتخاب
9- اندیشه‌های سیاسی مسلمانان
نويسنده:مرتضی شیرودی - نشر یاقوت - دیویی: 297.4832 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 ریال - 3 -26-7682-964 انتخاب
10- اندیشه‌های سیاسی مسلمانان
نويسنده:مرتضی شیرودی - نشر یاقوت - دیویی: 297.4832 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7000 ریال - 3 -26-7682-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4