لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 19500 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
2- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 38000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
4- کتابچه راهنمای سایتهای معماری و شهرسازی در اینترنت
تهيه و تنظيم:امیرعباس نجاری ؛ تهيه و تنظيم:نعیمه افجه‌ای - اجتماع - دیویی: 004.678 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5 -8-93791-964 انتخاب
5- طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
6- آشنایی با نرم‌افزار ArcGIS tm
نويسنده:باب بوث ؛ مترجم:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 910.285536 - 254 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 30000 ریال - 8 -31-7943-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1