لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت و روش حل مشکل در ماجراهای وینی - د - پوه
نويسنده:راجر آلن ؛ نويسنده:استیون آلن ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش - فرزان روز - دیویی: 658.403 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 2 -145-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1