لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مددکاری فردی کار با فرد
نويسنده:مصطفی اقلیما ؛ نويسنده:غنچه راهب - نشر دانژه - دیویی: 361.301 - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 92000 ریال - 0 -11-7932-964-978 انتخاب
2- روشهای مددکاری اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد
نويسنده:غنچه راهب ؛ نويسنده:مصطفی اقلیما ؛ ويراستار:رضا سیدنور - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دیویی: 362.293 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 45000 ریال - 5 -50-8863-964-978 انتخاب
3- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
4- تکنیک‌های کار با جامعه مددکاری جامع‌ای
نويسنده:مصطفی اقلیما ؛ نويسنده:حمیده عادلیان‌راسی - فراانگیزش - دیویی: 361.3 - 316 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 2 -20-2698-964-978 انتخاب
5- مددکاری فردی کار با فرد
نويسنده:مصطفی اقلیما - نشر دانژه - دیویی: 361.301 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 42000 ریال - 1 -11-7932-964 انتخاب
6- اصول اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی
نويسنده:معصومه معارف‌وند ؛ نويسنده:نازنین تدین‌نجف‌آبادی ؛ زيرنظر:مصطفی اقلیما - رسانه تخصصی - دیویی: 174.93620955 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 0 -046-293-600-978 انتخاب
7- کار با گروه: شناخت، پویایی، درمان
گردآورنده:مصطفی اقلیما - رسانه تخصصی - دیویی: 158.3 - 744 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 170000 ریال - 1 -87-5805-600-978 انتخاب
8- انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
نويسنده:مصطفی اقلیما - اسپند هنر - دیویی: 302.1 - 272 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 6 -36-7437-964 انتخاب
9- مددکاری فردی کار با فرد
نويسنده:مصطفی اقلیما ؛ نويسنده:غنچه راهب - نشر دانژه - دیویی: 361.301 - 478 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 55000 ریال - 1 -11-7932-964 انتخاب
10- آشنایی با اصول و مراحل نگارش پیش طرح پایان‌نامه تحقیقاتی (پروپوزال) در حوزه علوم اجتماعی
نويسنده:پریا پورحسین‌هندآباد ؛ نويسنده:زهرا تقی‌نژاد ؛ زيرنظر:مصطفی اقلیما - رسانه تخصصی - دیویی: 001.42 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 5 -111-293-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2