لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (4)
تالیف (13)
ترجمه (3)
تهران (11)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان از مهرماه 1392 لغایت مهرماه 1393 (به انضمام اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 1393)
تهيه و تنظيم:سعید بشیریان ؛ تهيه و تنظيم:محمدیوسف علیخانی ؛ تهيه و تنظيم:منوچهر کرمی - دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری - دیویی: 378.55405 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 9 -83-9950-964-978 انتخاب
2- درسنامه جامع بهداشت پارک & پارک: به انضمام آزمون‌های بهداشت و اپیدمیولوژی تا سال 1388
مترجم:منوچهر کرمی ؛ مترجم:رزیتا صدرایی ؛ تدوين:منصور میرزایی‌قمی - کتاب میر - دیویی: 614.44 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 198000 ریال - 2 -424-498-964-978 انتخاب
3- درسنامه جامع بهداشت: آزمون‌های بهداشت، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:منصور میرزایی‌قمی ؛ نويسنده:حسین انصاری - کتاب میر - دیویی: 613 - 310 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 59000 ریال - 4 -079-498-964 انتخاب
4- درسنامه جامع بهداشت: کلیات بهداشت
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ نويسنده:حسین انصاری ؛ زيرنظر:منصور میرزایی‌قمی - کتاب میر - دیویی: 613 - 226 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 39000 ریال - 9 -006-498-964 انتخاب
5- اپیدمیولوژی بلایا
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:علی رمضانخانی - کتاب میر - دیویی: 363.34 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 2 -83-6449-964 انتخاب
6- درسنامه جامع بهداشت پارک & پارک: از سری کتاب‌های Essentials & Examinations به همراه سوالات طبقه‌بندی شده علوم پایه
نويسنده:جان‌اورت پارک ؛ مترجم:منوچهر کرمی ؛ مترجم:رزیتا صدرایی - کتاب میر - دیویی: 614.44 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 48000 ریال - 4 -92-8106-964 انتخاب
7- درسنامه جامع بهداشت جی ای پارک & ک پارک به انضمام آزمون‌های بهداشت و اپیدمیولوژی
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ نويسنده:حسین انصاری ؛ تدوين:منصور میرزایی - کتاب میر - دیویی: 614.44 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 128000 ریال - 9 -201-498-964-978 انتخاب
8- درسنامه جامع بهداشت: مبانی اپیدمیولوژی و مقدمات آمار زیستی
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:منصور میرزایی‌قمی - کتاب میر - دیویی: 613 - 232 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 34500 ریال - 5 -66-8106-964 انتخاب
9- درسنامه جامع بهداشت: آزمون‌های بهداشت، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
نويسنده:منوچهر کرمی ؛ زيرنظر:منصور میرزایی‌قمی ؛ نويسنده:حسین انصاری - کتاب میر - دیویی: 613 - 310 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 49000 ریال - 4 -079-498-964 انتخاب
10- مرور ساختارمند و متاآنالیز مفاهیم، کاربردها و محاسبات: مورد تایید شبکه مرور ساختارمند ایران (Isyren)...
نويسنده:حمیدرضا برادران‌عطارمقدم ؛ نويسنده:جلال پورالعجل ؛ نويسنده:علی‌اکبر حقدوست - گپ - دیویی: 610.72 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 330000 ریال - 2 -75-7197-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2