لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - دیویی: 305.31 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1650 نسخه - 420000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
2- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.23 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
3- سایه‌های مرده بلوط
نويسنده:آنتونیو ماچادو ؛ گردآورنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:مسعود بساطی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 861.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 150000 ریال - 9 -046-461-600-978 انتخاب
4- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.23 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
5- ادبیات تبلیغ: کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات: رهنمودی گام به گام برای نگارش تبلیغات پرفروش
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:منیژه(شیخ‌جوادی) بهزاد ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - سیته - دیویی: 659.132 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 28000 ریال - 6 -0-94206-964 انتخاب
6- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.23 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
7- ادبیات تبلیغ: کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات: رهنمودی گام به گام برای نگارش تبلیغات پرفروش
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:منیژه(شیخ‌جوادی) بهزاد ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - سیته - دیویی: 659.132 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -0-94206-964 انتخاب
8- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 658.872 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -24-7087-964 انتخاب
9- جامعه نیمه بالغها
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ مترجم:زهره فتوحی - نشر البرز - دیویی: 306 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 5 -90-6229-964 انتخاب
10- جایی که غروب درنگ می کند: گزیده‌ی شعر معاصر آمریکا
شاعر:ریچارد ابرهارت ؛ شاعر:رابرت‌ بلای ؛ شاعر:می سوانسن - ثالث - دیویی: 811.008033 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 22000 ریال - 3 -185-380-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2