لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (1)
ترجمه (16)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
2- اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0-92251-600-978 انتخاب
3- دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند: سی غزل از حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مترجم:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:لئونارد لویسون - نشر مرکز - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1600 نسخه - 72000 ریال - 6 -139-213-964-978 انتخاب
4- ادبیات تبلیغ: کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات: رهنمودی گام به گام برای نگارش تبلیغات پرفروش
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:منیژه(شیخ‌جوادی) بهزاد ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - سیته - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 6 -0-94206-964 انتخاب
5- ادبیات تبلیغ: کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات: رهنمودی گام به گام برای نگارش تبلیغات پرفروش
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:منیژه(شیخ‌جوادی) بهزاد ؛ ويراستار:ابوالفتح قهرمانی - سیته - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 28000 ریال - 6 -0-94206-964 انتخاب
6- مرد مرد
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فریدون معتمدی - مروارید - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 0 -07-8838-964 انتخاب
7- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -24-7087-964 انتخاب
8- خوردن عسل کلمات
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:فواد نظیری - مروارید - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 6 -46-8838-964-978 انتخاب
9- اسرار فروش تلفنی موفق
نويسنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:سمیه امیری - موسسه توسعه روابط تجاری - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 60000 ریال - انتخاب
10- سایه‌های مرده بلوط
نويسنده:آنتونیو ماچادو ؛ گردآورنده:رابرت‌ بلای ؛ مترجم:مسعود بساطی - کتاب کوله‌پشتی - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 150000 ریال - 9 -046-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2