لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (2)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه هسته‌ای ایران: واقعیت‌های اساسی
به‌اهتمام:کاظم غریب‌آبادی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 7 -473-361-964-978 انتخاب
2- حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
زيرنظر:کاظم غریب‌آبادی ؛ ويراستار:علی‌اصغر بصیری‌جم - دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
3- Human rights progress in light of UPR recommendations (In the Islamic repulic of Iran)
نويسنده:کاظم غریب‌آبادی - دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -5-96129-600-978 انتخاب
4- آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات
نويسنده:کاظم غریب‌آبادی ؛ ويراستار:فرنوش بهرام‌پور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان جغرافیایی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -72-6383-964 انتخاب
5- آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات
نويسنده:کاظم غریب‌آبادی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -72-6383-964 انتخاب
6- پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به روایت اسناد
به‌اهتمام:کاظم غریب‌آبادی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -375-361-964-978 انتخاب
7- بررسی معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‌ای (CTBT)
نويسنده:کاظم غریب‌آبادی - دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1700 نسخه - 12000 ریال - 3 -163-452-964 انتخاب
8- حاکمیت قدرت، یا، حاکمیت قانون؟ (ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی)
نويسنده:نیکول دلر ؛ نويسنده:آرجون ماکیخانی ؛ نويسنده:جان باروز - موسسه‌ فرهنگی ‌مطالعات ‌و تحقیقات ‌بین‌الملل ‌ابرار معاصر تهران - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 6 -84-5910-964 انتخاب
9- نهضت ملی هسته‌ای
نويسنده:کاظم غریب‌آبادی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -453-361-964-978 انتخاب
10- وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2015)
تدوين: معاونت امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر - مرکز پایش ؛ زيرنظر:کاظم غریب‌آبادی ؛ زيرنظر:محمدهادی رضاییان‌پور - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -00-8485-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2