تعداد يافت شده (4) -
تعداد :  ركورد در یک صفحه
1- فرهنگ تفاهم در ازدواج
ليندا آدامز؛ الينور لنز؛ مقدمه:توماس گوردون - آيين تفاهم - 256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 20000 ريال - 6 -7-90330-964 ادامه مطلب انتخاب
2- فرهنگ تفاهم در عمل
توماس گوردون؛ مترجم:پريچهر فرجادي؛ ويراستار:منيرالسادات حسيني - آيين تفاهم - 400 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 25000 ريال - 8 -6-90330-964 ادامه مطلب انتخاب
3- فرهنگ تفاهم در عمل
توماس گوردون؛ مترجم:پريچهر فرجادي؛ ويراستار:منيرالسادات حسيني - آيين تفاهم - 400 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 28000 ريال - 8 -6-90330-964 ادامه مطلب انتخاب
4- فرهنگ تفاهم در ازدواج
ليندا آدامز؛ الينور لنز؛ مقدمه:توماس گوردون - آيين تفاهم - 254 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 22000 ريال - 6 -7-90330-964 ادامه مطلب انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]