لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (4)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خنیاگری و موسیقی در ایران: از هخامنشیان تا سقوط پهلوی
نويسنده:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند - آرون - دیویی: 789.09 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 5 -67-8900-964-978 انتخاب
2- تاثیر فرهنگ بر انسان و طبیعت: پیدایش شیوه زیست انسانی و پیامدهای آن
نويسنده:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند - افرند - دیویی: 306 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 6 -3-92950-600-978 انتخاب
3- لرستان در هزاره‌های خاموش
نويسنده:فریده غلامرضائی ؛ مقدمه:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند - آرون - دیویی: 955.52 - 588 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 420000 ریال - 8 -265-231-964-978 انتخاب
4- سفرنامه راولینسون: یادداشت‌های لشکرکشی از ذهاب به خوزستان و گذر از لرستان به کرمانشاه
نويسنده:هنری‌کرزیک راولینسون ؛ مترجم:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند - شاپورخواست - دیویی: 955.44 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -454-260-600-978 انتخاب
5- سفرنامه راولینسون: گذراز زهاب به خوزستان
نويسنده:هنری‌کرزیک راولینسون ؛ مترجم:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 955.08304 - 156 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5500 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- رساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوبد
نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی ؛ مترجم:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند ؛ مترجم:لیلی بختیار - آرون - دیویی: 955.082042 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 3 -257-231-964-978 انتخاب
7- دو سفرنامه درباره لرستان
نويسنده:ادموندز سیسیل‌جان ؛ نويسنده:بارون دوبد ؛ نويسنده:ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی - بابک - دیویی: 955.504 - 188 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
9- سیری در نظریه‌ها و اندیشه‌های انسان‌شناسی اجتماعی - فرهنگی
نويسنده:سکندر امان‌اللهی‌بهاروند - افرند - دیویی: 305.8 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 330 نسخه - 350000 ریال - 6 -5-97546-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1