لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (37)
تالیف (68)
ترجمه (17)
تهران (55)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عناصر تاثیر‌گذار در بلاغت عربی
مترجم:حسن دادخواه ؛ ويراستار:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 4 -400-305-964 انتخاب
2- گردشگری شهری
نويسنده:علی موحد ؛ ويراستار:مسعود تقوایی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 8 -52-8659-964-978 انتخاب
3- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
4- انگیزش در سازمانها
نويسنده:محمدعلی نائلی ؛ ويراستار:حسین شکرکن ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- مقدمه‌ای بر هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی
نويسنده:سیدمحمدحسین نوری‌موگهی ؛ نويسنده:زهرا حیدری ؛ نويسنده:حمیدرضا محمودزاده‌ثاقب - دانشگاه شهید چمران - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -41-8659-964-978 انتخاب
6- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
7- حروف آغازین در قرآن کریم (اوائل السور)
نويسنده:علی‌نصوح طاهر ؛ مترجم:نصرالله امامی - جهاد دانشگاهی - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
8- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2500 نسخه - 17000 ریال - 2 -56-5620-964 انتخاب
9- هویت ملی و جامعه اطلاعاتی
نويسنده:بهناز اژدری ؛ ويراستار:نصرالله امامی - نشر نگاه ‌معاصر - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 8 -58-9940-964-978 انتخاب
10- طراحی سازه‌های هیدرولیکی
نويسنده:حسین محمدولی‌سامانی ؛ ويراستار:احمد طاهرشمسی ؛ ويراستار:قاسم حبیب‌آگهی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 6 -059-310-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9