لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (37)
تالیف (68)
ترجمه (18)
تهران (56)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهندسی هیدرولیک جزر و مد
نويسنده:ان گوش ؛ مترجم:محمد محمودیان‌شوشتری ؛ ويراستار:حمیدرضا غفوری - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 627 - 273 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 8 -33-8659-964 انتخاب
2- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
3- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.22 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -63-5620-964 انتخاب
4- رودکی: دیوان اشعار
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی ؛ مصحح:نصرالله امامی - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa1.21 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 4 -91-8168-964-978 انتخاب
5- اصول صنایع شیمیایی
نويسنده:هوشنگ پرهام ؛ ويراستار:محمد کوتی ؛ ويراستار:بیژن نجفی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 660 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 2 -21-6710-964 انتخاب
6- کسائی مروزی و شعر و زندگی او
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1500 نسخه - 12500 ریال - 0 -57-5620-964 انتخاب
7- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2500 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
8- اصول تجویز داروها در نارسایی کلیه: برای کارآموزان و کارورزان پزشکی، دستیاران و متخصصین رشته‌های بالینی
نويسنده:حشمت‌الله شهبازیان ؛ باهمكاري:ناهید شهبازیان ؛ ويراستار:سیدسیف‌الله بلادی‌موسوی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.761 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 44500 ریال - 2 -427-420-964-978 انتخاب
9- فرهنگنامه افعال متعدی به حرف جر
نويسنده:موسی‌بن‌محمد ملیانی‌احمدی ؛ مترجم:ولی‌الله شجاع‌پوریان ؛ ويراستار:قاسم بستانی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.75 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 964-8659-29-X انتخاب
10- درآمدی بر هرمنوتیک در ادبیات
نويسنده:نصرالله امامی - رسش - دیویی: 121 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 964-8049-05-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9