لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (37)
تالیف (68)
ترجمه (17)
تهران (55)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2500 نسخه - 17000 ریال - 2 -56-5620-964 انتخاب
2- فروغ گل: گزیده و شرح و تحلیل اشعار منوچهری دامغانی
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 24000 ریال - 6 -23-5620-964 انتخاب
3- کتاب راهنمای بیماریهای ماهی
نويسنده:دیتر انترگاسر ؛ نويسنده:هوارد هرش‌هورن ؛ نويسنده:هربرت اکسلراد - دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 4 -17-6710-964 انتخاب
4- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 5 -63-5620-964 انتخاب
5- شیمی معدنی پیشرفته
نويسنده:عزیزالله بهشتی ؛ ويراستار:سیدجواد صابونچی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -88-6710-964 انتخاب
6- فرهنگنامه افعال متعدی به حرف جر
نويسنده:موسی‌بن‌محمد ملیانی‌احمدی ؛ مترجم:ولی‌الله شجاع‌پوریان ؛ ويراستار:قاسم بستانی - دانشگاه شهید چمران - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 964-8659-29-X انتخاب
7- آشنائی با نظریه حلقه‌ها
نويسنده:منصور معتمدی ؛ ويراستار:احمد حقانی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1000 نسخه - انتخاب
8- اصول تجویز داروها در نارسایی کلیه: برای کارآموزان و کارورزان پزشکی، دستیاران و متخصصین رشته‌های بالینی
نويسنده:حشمت‌الله شهبازیان ؛ باهمكاري:ناهید شهبازیان ؛ ويراستار:سیدسیف‌الله بلادی‌موسوی - تیمورزاده،طبیب - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 44500 ریال - 2 -427-420-964-978 انتخاب
9- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -63-5620-964 انتخاب
10- گزیده‌ی سخن پارسی: برای تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
به‌اهتمام:منوچهر تشکری ؛ به‌اهتمام:منوچهر جوکار ؛ به‌اهتمام:محمدرضا صالحی‌مازندرانی - رسش - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 4200 ریال - 0 -19-8049-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9