لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (37)
تالیف (68)
ترجمه (17)
تهران (55)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -56-5620-964 انتخاب
2- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 700 نسخه - 85000 ریال - 7 -63-5620-964-978 انتخاب
3- آیا خداوند ماهیت دارد؟
نويسنده:آلوین پلنتینجا ؛ مترجم:مهدی فرجی‌پاک ؛ مترجم:محمد سعیدی‌مهر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -2712-10-964-978 انتخاب
4- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -63-5620-964 انتخاب
5- تشریح اعصاب مغزی: برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، پیرازشکی و تحصیلات تکمیلی علوم تشریحی
نويسنده:زاهد صفی‌خانی ؛ ويراستار:یوسف صادقی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 29500 ریال - 2 -113-420-964 انتخاب
6- عناصر تاثیر‌گذار در بلاغت عربی
مترجم:حسن دادخواه ؛ ويراستار:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 4 -400-305-964 انتخاب
7- شیمی معدنی پیشرفته
نويسنده:عزیزالله بهشتی ؛ ويراستار:سیدجواد صابونچی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1000 نسخه - 3 -88-6710-964 انتخاب
8- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
9- رودکی: دیوان اشعار
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی ؛ مصحح:نصرالله امامی - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 4 -91-8168-964-978 انتخاب
10- انگیزش در سازمانها
نويسنده:محمدعلی نائلی ؛ ويراستار:حسین شکرکن ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9