لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاخص‌های تدریس اثربخش توسط دبیران درس ریاضی
نويسنده:رضا جعفری‌هرندی ؛ نويسنده:فضل‌الله یزدانی ؛ نويسنده:ثریا خدائی - دارخوین - دیویی: 371.102 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 9 -220-380-600-978 انتخاب
2- بررسی میزان کاربرد شاخص‌های تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی مدارس راهنمایی از نظر دانش‌آموزان (مطالعه موردی شهر اصفهان)
نويسنده:ثریا خدائی ؛ نويسنده:رضا جعفری‌هرندی ؛ نويسنده:فضل‌الله یزدانی - دارخوین - دیویی: 371.102 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 0 -195-380-600-978 انتخاب
3- شاخص‌های تدریس اثربخش توسط دبیران درس ریاضی
نويسنده:رضا جعفری‌هرندی ؛ نويسنده:فضل‌الله یزدانی ؛ نويسنده:ثریا خدائی - دارخوین - دیویی: 371.102 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -220-380-600-978 انتخاب
4- روابط انسانی اثربخش: کاربردهای فردی و سازمانی
نويسنده:باری ال. ریس ؛ مترجم:فضل‌الله یزدانی ؛ مترجم:عبدالرحیم کسایی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق - دیویی: 650.13 - 420 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 0 -0114-10-964-978 انتخاب
5- بررسی میزان کاربرد شاخص‌های تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی مدارس راهنمایی از نظر دانش‌آموزان (مطالعه موردی شهر اصفهان)
نويسنده:ثریا خدائی ؛ نويسنده:رضا جعفری‌هرندی ؛ نويسنده:فضل‌الله یزدانی - دارخوین - دیویی: 371.102 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 100000 ریال - 0 -195-380-600-978 انتخاب
6- روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی: به ضمیمه پرسشنامه‌های رضایت شغلی، شناخت شغل، تعهد ...
نويسنده:آلن برایمن ؛ مترجم:محمداسماعیل انصاری ؛ مترجم:احمد غضنفری - آوای نور - دیویی: 302.35072 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 27000 ریال - 8 -28-5819-964 انتخاب
7- هوش هیجانی و هوش معنوی دانش‌آموزان
نويسنده:فضل‌الله یزدانی ؛ نويسنده:ثریا خدائی - دارخوین - دیویی: 152.4 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -274-380-600-978 انتخاب
8- روان‌شناسی کار و بیکاری
نويسنده:گوردن اوبرین ؛ مترجم:احمد غضنفری ؛ مترجم:فضل‌الله یزدانی - آوای نور - دیویی: 331.1019 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 24000 ریال - 6 -32-5819-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1