لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (1)
تالیف (24)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال
نويسنده:احمدبن‌احمد دمانیسی‌سیواسی ؛ مترجم:ایرج افشار ؛ مترجم:محمود امیدسالار - طلایه - دیویی: 398.9928 - 176 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 700 نسخه - 45000 ریال - 964-7751-15-X انتخاب
2- علی‌نامه (منظومه‌ای کهن) سروده به سال 482 ه. از سراینده‌ای متخلص به ربیع (420 ه. -)
مقدمه:محمدرضا شفیعی‌کدکنی ؛ مقدمه:محمود امیدسالار - میراث مکتوب،مجلس شورای اسلامی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد،کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران،موسسه مطالعات اسماعیلیه - دیویی: 8fa1.22 - 732 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 440000 ریال - 2 -73-8700-964-978 انتخاب
3- جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی
نويسنده:محمود امیدسالار - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - دیویی: 8fa1.21 - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 نسخه - 46500 ریال - 3 -96-6053-964 انتخاب
4- مقالاتی در باب تاریخ، ادب و فرهنگ ایران
نويسنده:محمود امیدسالار - دکتر محمود افشار - دیویی: 8fa0.9 - 628 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 0 -88-5942-600-978 انتخاب
5- بوطیقا و سیاست در شاهنامه
نويسنده:محمود امیدسالار ؛ مترجم:فرهاد اصلانی ؛ مترجم:معصومه پورتقی - دکتر محمود افشار،سخن - دیویی: 8fa1.21 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 9 -56-5942-600-978 انتخاب
6- مثنوی معنوی: کشف الابیات و نمایه‌ها: آخرین تصحیح رینولد.ا. نیکلسون و مقابله مجدد با نسخه قونیه
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مترجم:حسن لاهوتی ؛ مترجم:محمود امیدسالار - میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.31 - 372 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 5 -082-203-600-978 انتخاب
7- هزار حکایت صوفیان و ...: از نویسنده ناشناخته نسخه مورخ 883 و به چندین خط
مترجم:ایرج افشار ؛ مترجم:محمود امیدسالار - طلایه - دیویی: 8fa3.23 - 456 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 700 نسخه - 65000 ریال - 964-7751-46-X انتخاب
8- مثنوی معنوی (دفتر پنجم و ششم): آخرین تصحیح رینولد.ا. نیکلسون و مقابله مجدد با نسخه قونیه
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مترجم:حسن لاهوتی ؛ مترجم:محمود امیدسالار - میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.31 - 470 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 8 -081-203-600-978 انتخاب
9- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
10- مثنوی معنوی (دفتر سوم و چهارم): آخرین تصحیح رینولد.ا. نیکلسون و مقابله مجدد با نسخه قونیه
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مترجم:حسن لاهوتی ؛ مترجم:محمود امیدسالار - میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.31 - 922 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 1 -080-203-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3