لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (3)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- واپسین وارث تخت و تاج قاجار
نويسنده:حمیدمیرزا قاجار ؛ مترجم:امیرسعید الهی ؛ ويراستار:حبیب لاجوردی - نشر ثالث - دیویی: 955.0752 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 9 -362-380-964-978 انتخاب
2- واپسین وارث تخت و تاج قاجار
نويسنده:حمیدمیرزا قاجار ؛ مترجم:امیرسعید الهی ؛ ويراستار:حبیب لاجوردی - نشر ثالث - دیویی: 955.0752 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 9 -362-380-964-978 انتخاب
3- گوشه‌هایی از تاریخ دیپلماسی ایران (گزیده‌ای از مقالات نشریه وزارت امور خارجه)
گردآورنده:امیرسعید الهی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 327.55 - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 98000 ریال - 8 -575-361-964-978 انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
5- واپسین وارث تخت و تاج قاجار
نويسنده:حمیدمیرزا قاجار ؛ مترجم:امیرسعید الهی ؛ ويراستار:حبیب لاجوردی - نشر ثالث - دیویی: 955.0752 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 180000 ریال - 9 -362-380-964-978 انتخاب
6- ما و پاریس (ماجراهای ایرانیان در فرانسه)
نويسنده:امیرسعید الهی ؛ ويراستار:مجتبی تبریزنیا - آباد بوم - دیویی: 955.0042 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 270000 ریال - 4 -5-91324-600-978 انتخاب
7- جامعه و فرهنگ تایلند
نويسنده:امیرسعید الهی - موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی - دیویی: 959.3 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 7 -598-439-964-978 انتخاب
8- اسناد و فرمانهای تاریخی دودمان الهی: 1340 ه. ش - 1241 ه.ق
گردآورنده:امیرسعید الهی ؛ گرافيست:روح‌الله فرهنگ - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 955.074072 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 240000 ریال - 2 -590-988-964-978 انتخاب
9- خاور دور در اندیشه ایرانی بر پایه آثار جغرافیایی و سفرنامه‌های فارسی
نويسنده:امیرسعید الهی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 955.0044 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 2 -470-426-964-978 انتخاب
10- نامه‌هایی از پاریس
نويسنده:امیرسعید الهی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 910.44081 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 395000 ریال - 2 -400-253-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2