لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (6)
تالیف (37)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش و یادگیری در محیط وب: مقایسه فضای واقعی و مجازی
نويسنده:حسین ابراهیم‌آبادی ؛ ويراستار:کورش گوهریان - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 371.334 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -37-5567-600-978 انتخاب
2- دانایی و دینداری
نويسنده:علی دژاکام ؛ ويراستار:کورش گوهریان - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.08 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -048-531-964 انتخاب
3- آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی
به‌اهتمام:امیرحسین چیت‌سازیان ؛ ويراستار:مصطفی صادقی ؛ ويراستار:کورش گوهریان - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.7671 - 526 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -18-2738-964-978 انتخاب
4- سیدحیدر آملی: گزارش زندگی و عرفان
نويسنده:احمد خالدی ؛ ويراستار:کورش گوهریان - پژوهشکده فرهنگ و معارف - دیویی: 297.8924 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -26-7030-964 انتخاب
5- "مجموعه مقالات" همایش سراسری زنان، مسائل فرهنگی - اجتماعی و جهانی‌سازی: وضعیت موجود مسائل زنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سلامت
ويراستار:کورش گوهریان - دفتر نشر معارف - دیویی: 305.42 - 268 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 6 -015-531-964 انتخاب
6- سیمای سلمان فارسی
نويسنده:محمدرضا ماهرویی ؛ ويراستار:کورش گوهریان - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.94 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 1 -85-7030-964 انتخاب
7- "مجموعه مقالات" همایش سراسری زنان، مسائل فرهنگی - اجتماعی و جهانی‌سازی: تفکر سیستمی در مسائل زنان با تاکید بر دیدگاههای اسلامی
ويراستار:کورش گوهریان - دفتر نشر معارف - دیویی: 305.42 - 254 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -014-531-964 انتخاب
8- نماز پرواز به ملکوت
نويسنده:مژگان ندایی ؛ ويراستار:کورش گوهریان - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.353 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 964-7030-86-X انتخاب
9- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی پیامبر اسلام (ص) و انسان معاصر: سیره تربیتی پیامبر (ص) و انسان معاصر
به‌اهتمام:ابراهیم برزگر ؛ ويراستار:کورش گوهریان - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - دیویی: 297.93 - 304 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -226-531-964-978 انتخاب
10- مجموعه مقالات پیامبر اسلام (ص)، عرفان و معنویت نو
ويراستار:کورش گوهریان - نجم الهدی - دیویی: 297.93 - 370 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 7 -38-2528-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4