لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (53)
تالیف (12)
ترجمه (111)
تهران (123)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (120)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
2- ساعت چند است؟ What time is it?
گردآورنده:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 529.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -43-8181-964-978 انتخاب
3- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
4- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
5- موش موشک قایم موشک
نويسنده:حمیرا بکتاش ؛ نويسنده:مرال‌جان‌اوغلو جان‌ترک ؛ نويسنده:اسراونالان شنلر - اورامان - دیویی: 894.3534 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -43-7001-600-978 انتخاب
6- مورچه عاقل
نويسنده:زینب یشیلمن ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:شافاک تاوکول - اورامان - دیویی: 894.33534 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -34-7001-600-978 انتخاب
7- جک و مرغ تخم‌طلا
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 2 -3-92683-964 انتخاب
8- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
9- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 نسخه - 2500 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
10- تی‌نی و موش برفی غول پیکر
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 9 -60-8181-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13