لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (53)
تالیف (12)
ترجمه (111)
تهران (123)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (120)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:می‌می اورت - اورامان - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
2- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
3- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
4- ملانصرالدین و طوطی
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 30000 ریال - 8 -70-8181-964-978 انتخاب
5- تی‌نی دوست نداره تنها به مدرسه بره!
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو - اورامان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -63-8181-964-978 انتخاب
6- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
7- مورچه عاقل
نويسنده:زینب یشیلمن ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:شافاک تاوکول - اورامان - دیویی: 894.33534 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -34-7001-600-978 انتخاب
8- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
9- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
10- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13