لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (53)
تالیف (12)
ترجمه (106)
تهران (118)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (115)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوانات و متضادها: در این کتاب کودک با نام و خصوصیات برخی از حیوانات و تفاوت‌های رفتاری ...
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -34-8181-964-978 انتخاب
2- هدیه‌ی جشن تولد
نويسنده:آیتول آکال ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -50-8181-964-978 انتخاب
3- فرهنگ تصویری کودکان: برای سال‌های پیش از دبستان و دبستان
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 1 -37-8181-964-978 انتخاب
4- من کی بزرگ می‌شوم
نويسنده:آیتول آکال ؛ نقاش:آیشین دلیباش‌اوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-8181-25-X انتخاب
5- اسباب‌کشی ملانصرالدین
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 30000 ریال - 1 -66-8181-964-978 انتخاب
6- موش موشک قایم موشک
نويسنده:حمیرا بکتاش ؛ نويسنده:مرال‌جان‌اوغلو جان‌ترک ؛ نويسنده:اسراونالان شنلر - اورامان - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -43-7001-600-978 انتخاب
7- آموزش اعداد
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
8- ساعت چند است؟ What time is it?
گردآورنده:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -43-8181-964-978 انتخاب
9- خانه‌ی جنگلی
نويسنده:آیتول آکال ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:آیلا دلیباش‌یتکین - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -51-8181-964-978 انتخاب
10- فرهنگ تصویری کودکان: برای سال‌های پیش از دبستان و دبستان
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 8 -138-818-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12