لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موسیقی‌دانان ایرانی (نوازندگان سنتور، قانون، تمبک، دف)
نويسنده:پژمان اکبرزاده - نشر روشنک - دیویی: 789.0922 - 156 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 4 -3-93867-964 انتخاب
2- خلیج فارس در نقشه‌های کهن
نويسنده:محمدرضا سحاب ؛ نويسنده:جواد صفی‌نژاد ؛ نويسنده:علی‌اکبر محمودیان - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب - دیویی: 955.735 - 108 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 9 -77-6556-964 انتخاب
3- موسیقی‌دانان ایرانی
نويسنده:پژمان اکبرزاده ؛ مقدمه:علی‌محمد رشیدی - نوید شیراز - دیویی: 789.092 - 134 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 9 -20-6810-964 انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
5- حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی
نويسنده:پیروز مجتهدزاده ؛ به‌اهتمام:پژمان اکبرزاده - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب - دیویی: 955.7356 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -88-6556-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1