لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معجزه‌های کوچک (جاودانه‌های 7)
بازنويسي:حمید اکبرپور - رخشید - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 5 -19-9998-964 انتخاب
2- سپیدپوشان آسمانی
گردآورنده:طاهره فرید ؛ ويراستار:حمید اکبرپور - کلک باران - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -7-94153-600-978 انتخاب
3- خونی به رنگ شعر
نويسنده:سیدحبیب‌الله حسینی‌میرآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور - زرینه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -2-90277-600-978 انتخاب
4- زنان بعد از ظهر: مجموعه داستان
نويسنده:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:مسعود احمدی - همراه - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -21-6319-964 انتخاب
5- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
6- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
7- امام علی (ع) و ولایت در کلام شهیدان
ويراستار:حمید اکبرپور - بنیاد شهید استان فارس، معاونت فرهنگی پژوهشی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 500 نسخه - 4 -5-93112-964 انتخاب
8- شکارچی پرندگان
نويسنده:حمید اکبرپور - نوید شیراز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 8 -733-358-964-978 انتخاب
9- کبوتر دو برجه (خاطرات هشت سال دفاع مقدس احمد طرماح)
نويسنده:نجمه طرماح ؛ ويراستار:حمید اکبرپور - نامه‌ی پارسی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -16-7576-600-978 انتخاب
10- آخرین ایلخانی
نويسنده:محمد محمودی‌نورآبادی ؛ ويراستار:حمید اکبرپور ؛ ويراستار:رامین بابازاده - عصر صادق - 528 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -0-97114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3