لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (61)
تالیف (102)
ترجمه (4)
تهران (48)
شهرستان (58)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:علی‌نقی فقیهی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:محمد بهشتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 276 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 6 -551-459-964-978 انتخاب
2- فقه تربیتی: مبانی و پیش‌فرض‌ها
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدتقی موسوی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 460 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 6 -0-95691-600-978 انتخاب
3- تربیت فرزند با رویکرد فقهی
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدنقی موسوی ؛ ويراستار:احمد رمضانی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 4 -1-94129-600-978 انتخاب
4- فقه تربیتی: مبانی و پیش‌فرض‌ها
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدنقی موسوی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 552 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 5 -5-91620-600-978 انتخاب
5- فقه تربیتی: تعلیم و تعلم علوم و معارف عقلی
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدنقی موسوی ؛ ويراستار:محمد خیری - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 488 صفحه - جلد 4 - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 270000 ریال - 1 -00-8542-600-978 انتخاب
6- فقه تربیتی: کلیات
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدنقی موسوی ؛ محقق:صمد سعیدی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 128 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 5 -83-7788-964 انتخاب
7- L'etude de la discorde
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ مترجم:شهاب‌الدین کارگرشورکی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 90000 ریال - 1 -126-195-964-978 انتخاب
8- سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع): تربیت دینی
نويسنده:محمد داوودی ؛ زيرنظر:علیرضا اعرافی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 300 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 3000 نسخه - 76000 ریال - 1 -28-7788-964-978 انتخاب
9- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد بهشتی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 272 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 500 نسخه - 45000 ریال - 7 -439-459-964-978 انتخاب
10- مکاسب محرمه: محرمات علوم 1
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ زيرنظر:سیدآقاحسن حسینی ؛ زيرنظر:جواد ابراهیمی - موسسه اشراق و عرفان - 456 صفحه - جلد 4 - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -11-8542-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11