لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (61)
تالیف (102)
ترجمه (4)
تهران (49)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد فتحعلی‌خانی ؛ نويسنده:علیرضا فصیحی‌زاده ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 316 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -304-459-964-978 انتخاب
2- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد بهشتی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 264 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 500 نسخه - 75000 ریال - 7 -439-459-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت
نويسنده:علیمحمد کاردان ؛ نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ نويسنده:محمدجعفر پاک‌سرشت - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 548 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 500 نسخه - 125000 ریال - 6 -072-459-964-978 انتخاب
4- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:علی‌نقی فقیهی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:محمد بهشتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 276 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 6 -551-459-964-978 انتخاب
5- سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع): تربیت فرزند
نويسنده:سیدعلی حسینی‌زاده ؛ زيرنظر:علیرضا اعرافی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 204 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 7 -42-7788-964-978 انتخاب
6- درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ ويراستار:حامد عبدالهی ؛ محقق:علی بخشی - موسسه اشراق و عرفان - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 6 -05-8542-600-978 انتخاب
7- وحدت حوزه و دانشگاه
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:علی بخشی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 3 -9-91620-600-978 انتخاب
8- سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع): تربیت دینی
نويسنده:محمد داوودی ؛ زيرنظر:علیرضا اعرافی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 300 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -28-7788-964 انتخاب
9- فقه تربیتی: کلیات
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدنقی موسوی ؛ محقق:صمد سعیدی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 128 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 5 -83-7788-964 انتخاب
10- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد بهشتی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 364 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200 نسخه - 210000 ریال - 7 -0557-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11