لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (62)
تالیف (106)
ترجمه (4)
تهران (49)
شهرستان (61)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (42)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
زيرنظر:علیرضا اعرافی ؛ زيرنظر:علی‌نقی فقیهی ؛ زيرنظر:مهدی ابوجعفری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 210 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 14500 ریال - 9 -240-459-964 انتخاب
2- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت
نويسنده:علیمحمد کاردان ؛ نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ نويسنده:محمدجعفر پاک‌سرشت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 548 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 6 -072-459-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (2): اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
زيرنظر:علیرضا اعرافی ؛ زيرنظر:محمد بهشتی ؛ زيرنظر:علی‌نقی فقیهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 4 -0389-02-600-978 انتخاب
4- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (2): اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
زيرنظر:علیرضا اعرافی ؛ به‌اهتمام:محمد بهشتی ؛ به‌اهتمام:علی‌نقی فقیهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -0389-02-600-978 انتخاب
5- مکاسب محرمه: محرمات هنر
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ زيرنظر:احمد عابدین‌زاده ؛ زيرنظر:حسن حیدرزاده - موسسه اشراق و عرفان - دیویی: 297.327 - 712 صفحه - جلد 6 - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 280000 ریال - انتخاب
6- خورشید عاشورا
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ تدوين:محمد آزادی ؛ ويراستار:علی اکبریان - موسسه اشراق و عرفان - دیویی: 297.953 - 532 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -01-8542-600-978 انتخاب
7- کتاب نظریه: کتابی در عالی‌ترین سطح علم و تحقیق برای انتخاب و معرفی نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ نويسنده:مسعودالعالم چودری ؛ نويسنده:سیدعباس موسویان - آفتاب توسعه - دیویی: 297.485 - 238 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 0 -32-7867-964-978 انتخاب
8- وحدت حوزه و دانشگاه
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:علی بخشی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - دیویی: 297.071 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -9-91620-600-978 انتخاب
9- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
زيرنظر:علیرضا اعرافی ؛ زيرنظر:علی‌نقی فقیهی ؛ زيرنظر:مهدی ابوجعفری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 210 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 9 -240-459-964 انتخاب
10- فقه تربیتی: تعلیم و تعلم علوم و معارف شهودی
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدنقی موسوی ؛ ويراستار:محمد خیری - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - دیویی: 297.379 - 310 صفحه - جلد 5 - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 1 -5-95691-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11