لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (22)
تالیف (6)
ترجمه (28)
تهران (32)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مربیگری فوتبال در رده نوجوانان
مترجم:محمدعلی اصلانخانی ؛ مترجم:نصور احمدی - بامداد کتاب - دیویی: 796.334077 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -31-2585-964-978 انتخاب
2- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.76 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 3500 نسخه - 84000 ریال - 4 -397-530-964-978 انتخاب
3- بازی‌هایی برای رشد کودک
نويسنده:برایان بارت ؛ مترجم:عبدالصالح زر ؛ ويراستار:محمدعلی اصلانخانی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 371.337 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -55-2585-964-978 انتخاب
4- بازی و یادگیری در سالهای اولیه
نويسنده:محمدعلی اصلانخانی ؛ نويسنده:مصطفی تیموری‌خروی ؛ نويسنده:میثم زراعتکار - آب و آینه - دیویی: 372.21 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -3-93035-600-978 انتخاب
5- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 4 -397-530-964-978 انتخاب
6- بازی‌هایی برای رشد کودک
نويسنده:برایان بارت ؛ مترجم:عبدالصالح زر ؛ ويراستار:محمدعلی اصلانخانی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 371.337 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -55-2585-964-978 انتخاب
7- مراقبت از کودکان خام حرکت: راهبردهایی برای کودکان دارای نگرانی‌های رشدی - حرکتی
نويسنده:لیزاای. کورتس ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی ؛ مترجم:محمد صحبتیها - علم و حرکت - دیویی: 618.9274 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 4 -25-5543-600-978 انتخاب
8- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 4 -397-530-964-978 انتخاب
9- رشد حرکتی در دوره طفولیت
نويسنده:جان پی. پایک ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی ؛ مترجم:الهام عظیم‌زاده - علم و حرکت - دیویی: 152.3082 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 9 -04-5543-600-978 انتخاب
10- بازی‌هایی برای رشد کودک
نويسنده:برایان بارت ؛ مترجم:عبدالصالح زر ؛ ويراستار:محمدعلی اصلانخانی - بامداد کتاب - دیویی: 371.337 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -55-2585-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4