لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (22)
تالیف (6)
ترجمه (27)
تهران (31)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازی‌هایی برای رشد کودک
نويسنده:برایان بارت ؛ مترجم:عبدالصالح زر ؛ ويراستار:محمدعلی اصلانخانی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 371.337 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 20000 ریال - 7 -55-2585-964-978 انتخاب
2- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 29000 ریال - 964-459-259-X انتخاب
3- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 270000 ریال - 4 -397-530-964-978 انتخاب
4- مربیگری فوتبال در رده نوجوانان
مترجم:محمدعلی اصلانخانی ؛ مترجم:نصور احمدی - بامداد کتاب - دیویی: 796.334077 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 45000 ریال - 1 -31-2585-964-978 انتخاب
5- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 14500 ریال - 964-459-259-X انتخاب
6- فعالیت‌های بدنی برای ارتقای یادگیری و رفتار کودکان (راهنمای رشد حسی - حرکتی)
نويسنده:بیلی‌آن شیتون ؛ نويسنده:الیسون هاموند ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - دانشگاه شهید بهشتی - دیویی: 371.926 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 8 -212-457-964-978 انتخاب
7- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.76 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 84000 ریال - 4 -397-530-964-978 انتخاب
8- بازی‌هایی برای رشد کودک
نويسنده:برایان بارت ؛ مترجم:عبدالصالح زر ؛ ويراستار:محمدعلی اصلانخانی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 371.337 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 85000 ریال - 7 -55-2585-964-978 انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
10- رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نويسنده:کاتلین هی‌وود ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:محمدعلی اصلانخانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15500 ریال - 964-459-259-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4