لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (25)
تالیف (50)
ترجمه (2)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پلیکان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 5 -37-8690-964 انتخاب
2- اختلالات مربوط به مواد مخدر و الکل
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -75-7098-600-978 انتخاب
3- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
4- اریک اریکسون از نگاه دیگر بر اساس نظریه‌های شخصیت شولتز
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -70-7098-600-978 انتخاب
5- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - نشر هانا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 7 -7-95923-964 انتخاب
6- همه چیز درباره بیش‌فعالی و اتیسم به زبان ساده
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:سعیده فرید - سلیس - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 6 -23-6458-600-978 انتخاب
7- ارزیابی عصب روان‌شناختی (نوروسایکولوژیک) در اختلالات شناختی
مقدمه:حمیدرضا اشرفی ؛ مترجم:افسانه بیرانوند - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -09-6165-622-978 انتخاب
8- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پلیکان - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 5 -37-8690-964 انتخاب
9- اختلالات شخصیت
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -63-7098-600-978 انتخاب
10- اختلالات و کژکاری‌های جنسی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -79-7098-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6