لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (25)
تالیف (51)
ترجمه (2)
تهران (53)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
2- 100 گناه فرزندان
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -95-7098-600-978 انتخاب
3- کارت‌های تقویت هوش، تمرکز، حافظه هوش آفرین
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -66-7098-600-978 انتخاب
4- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
5- 100 گناه مردان
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -78-7098-600-978 انتخاب
6- هوش‌سان: بازی حافظه ریتمیک
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -67-7098-600-978 انتخاب
7- کلمات و عبارات فارسی - ژاپنی - انگلیسی - کره‌ای
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - پیک فرهنگ - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -95-6188-964 انتخاب
8- استرس و افسردگی
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:فروزان جعفری - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -0-90980-600-978 انتخاب
9- 100 ویروس و آنتی‌بیوتیک زندگی مشترک
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:هانیه سعدی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -98-7098-600-978 انتخاب
10- خنده‌بازار
نويسنده:علی‌رضا آرین‌پارسا ؛ نويسنده:علی‌اصغر بهرام‌نوری ؛ ويراستار:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -9-90980-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6