لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در مدارس (نگرش کاربردی)
نويسنده:عبدالله‌علی اسماعیلی - آوای نور - دیویی: 371.890955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 4 -16-5819-964 انتخاب
2- فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در مدارس (نگرش کاربردی)
نويسنده:عبدالله‌علی اسماعیلی - آوای نور - دیویی: 371.890955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 18000 ریال - 4 -16-5819-964 انتخاب
3- فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در مدارس (نگرش کاربردی)
نويسنده:عبدالله‌علی اسماعیلی - آوای نور - دیویی: 371.890955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 21000 ریال - 4 -16-5819-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1