لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (8)
ترجمه (4)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- اصول و مفاهیم عملی و تئوری روش‌های نوین کمک باروری
نويسنده:فردین عمیدی ؛ نويسنده:حسین یزدخواستی ؛ نويسنده:مریم شعبانی‌نشتایی - ابن سینا - دیویی: 618.178059 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 8 -33-7939-600-978 انتخاب
3- بندرها و لنگرگاهها
مترجم:ابراهیم اسدی - گل یخ - دیویی: 623 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 400 ریال - 1 -1-91866-964 انتخاب
4- بندرها و لنگرگاهها
مترجم:ابراهیم اسدی - گل یخ - دیویی: 623 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 400 ریال - 1 -1-91866-964 انتخاب
5- سرزمینهای سرد
مترجم:ابراهیم اسدی - گل یخ - دیویی: 919.8 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 400 ریال - 3 -0-91866-964 انتخاب
6- بندرها و لنگرگاهها
مترجم:ابراهیم اسدی - گل یخ - دیویی: 623 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 400 ریال - 1 -1-91866-964 انتخاب
7- تعاریف و مفاهیم واژه‌ها و اقلام آماری حوزه فرهنگ و هنر
تهيه كننده:ابراهیم اسدی ؛ زيرنظر:غلامعلی طبرسا ؛ ويراستار:علی محمدی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت طرح و برنامه‌ریزی و تحول‌اداری،دفترطرح‌وبرنامه - دیویی: 354.55 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2 -2480-06-964 انتخاب
8- بندرها و لنگرگاهها
مترجم:ابراهیم اسدی - گل یخ - دیویی: 623 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 400 ریال - 1 -1-91866-964 انتخاب
9- سرزمینهای سرد
مترجم:ابراهیم اسدی - گل یخ - دیویی: 919.8 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 400 ریال - 3 -0-91866-964 انتخاب
10- ضروریات آناتومی اندام (همراه با نکات بالینی و آناتومی سطحی)
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:باقر پورحیدر ؛ نويسنده:سارا سلیمانی‌اصل - رویان پژوه - دیویی: 611.71 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 7 -27-7108-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2