لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (65)
تالیف (75)
ترجمه (1)
تهران (76)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوبیتی‌های باباطاهر
شاعر: باباطاهر ؛ به‌اهتمام:نساء حمزه‌زاده ؛ مقدمه:محمدحسن سیدان - طلایه - دیویی: 8fa1.22 - 312 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 35000 ریال - 4 -29-5623-964 انتخاب
2- دوبیتی‌های باباطاهر
خطاط:حجت‌الله اسدی ؛ به‌اهتمام:نساء حمزه‌زاده - طلایه - دیویی: 8fa1.22 - 314 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1376 - 6500 ریال - 4 -29-5623-964 انتخاب
3- آموزش خط
خطاط:حجت‌الله اسدی - تیموری - دیویی: 745.619 - 60 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -3-91378-600-978 انتخاب
4- دوبیتی‌های باباطاهر
به‌اهتمام:نساء حمزه‌زاده ؛ مقدمه:محمدحسن سیدان ؛ خطاط:حجت‌الله اسدی - طلایه - دیویی: 8fa1.22 - 304 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1380 - 11000 ریال - 4 -29-5623-964 انتخاب
5- گزیده غزلیات شهریار
به‌اهتمام:یدالله عاطفی ؛ خطاط:حمیدرضا عاطفی ؛ خطاط:عباس اخوین - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 194 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1399 - 330000 ریال - 5 -449-351-964-978 انتخاب
6- آموزش خط
خطاط:حجت‌الله اسدی - تیموری - دیویی: 745.619 - 60 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 8 -4-91378-600-978 انتخاب
7- آموزش خط
خطاط:حجت‌الله اسدی - تیموری - دیویی: 745.619 - 60 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 5 -5-91378-600-978 انتخاب
8- رباعیات حکیم عمر خیام
خطاط:حجت‌الله اسدی - طلایه - دیویی: 8fa1.22 - (در1جلد ) - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 ریال - انتخاب
9- گزیده غزلیات شهریار
خطاط:حجت‌الله اسدی ؛ خطاط:حمیدرضا عاطفی ؛ خطاط:عباس اخوین - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 204 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 12500 ریال - 964-407-016-X انتخاب
10- آموزش خط
خطاط:حجت‌الله اسدی - تیموری - دیویی: 745.619 - 60 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 100000 ریال - 5 -5-91378-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8