لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (10)
تالیف (14)
ترجمه (22)
تهران (19)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر فلسفه (تفکر و شاعری)
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 2 -91-6629-964-978 انتخاب
2- وجود و زمان "درآمد"
نويسنده:مارتین هیدگر ؛ مترجم:منوچهر اسدی - نشر پرسش - دیویی: 193 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 ریال - 5 -41-6629-964 انتخاب
3- آموزش سنجش پرسش علوم سال اول راهنمایی
نويسنده:منوچهر اسدی - گل‌واژه - دیویی: 507 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3600 ریال - انتخاب
4- پایان مدرنیته
نويسنده:جانی واتیمو ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 149.8 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 23000 ریال - 1 -69-6629-964-978 انتخاب
5- آموزش، سنجش، پرسش علوم سال سوم راهنمایی
نويسنده:منوچهر اسدی - گل‌واژه - دیویی: 507 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4800 ریال - 9 -82-6150-964 انتخاب
6- گفتگو با هیتلر
نويسنده:هرمن رائو‌شنینگ ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 943.086092 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 2 -42-8687-964-978 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دستور زبان فارسی و آئین نگارش (5)
نويسنده:منوچهر اسدی ؛ نويسنده:ناصر احمدزاده ؛ ويراستار:هادی شیرینی‌نیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 4fa5.076 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2300 ریال - 5 -284-436-964 انتخاب
8- کتاب فیلسوف "مطالعات نظری"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 700 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -048-265-600-978 انتخاب
9- گنج در دریاچه مهتابی
نويسنده:کورت باومان ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ مترجم:منوچهر اسدی - مدرسه - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 6500 ریال - 1 -831-353-964 انتخاب
10- انتخاب سکه عشق
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 4 -2-91766-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4